Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun

Kancelaria zajmuje się legislacją i doradztwem prawnym dla podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia.

Kilka słów o mnie....

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i legislatorem. Karierę zawodową rozpoczęłam w Wydziale Prawnym URPL,WMiPB, a następnie pracowałam w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. W kolejnych latach współpracowałam również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie oceny zgodności powiadomień o żywności z prawem. Od 2014 r. prowadzę własną praktykę zawodową. Współpracowałam z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Konfederacją Lewiatan, gdzie odpowiadałam za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Ponadto wiedzę zdobywałam jako członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Z ramienia pracodawców byłam członkiem Rady Dialogu Społecznego, Zespołu ds. usług publicznych RDS, przewodniczącą Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych RDS, członkiem Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, członkiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia, członkiem Rady MOW NFZ. Dodatkowo rozwijam się naukowo. Jestem autorką publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, w tym publikacji "Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach" i "Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa". Od wielu lat współpracuję z Wolters Kluwer Polska, dla którego przygotowuję komentarze i opinie dotyczące zmian w ochronie zdrowia. Prowadzę również zajęcia na studiach podyplomowy na Akademii L. Koźmińskiego. Od września 2022 r. podjęłam się funkcji Dyrektora ds. prawnych i procedur w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, gdzie jestem odpowiedzialna za obszar legislacji i spraw związanych z wykonywaniem zawodu przez fizjoterapeutów.

przepisz kod z obrazka
Adres
Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun
Siemiatycka 3/48
01-312 Warszawa
E-mail
dobrawa.biadun@krp-db.pl
Telefon
605590792