Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun

Kancelaria zajmuje się doradztwem dla podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia.

Kilka słów o mnie....

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawny, mediatorem CAM Lewiatan. Skończyłam aplikację legislacyjną prowadzoną przez KPRM. Karierę zawodową rozpoczęłam w Wydziale Prawnym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie pracowałam w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. W kolejnych latach współpracowałam również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie oceny zgodności powiadomień o żywności z prawem. Od 2014 r. prowadzę własną praktykę zawodową. Współpracowałam z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Konfederacją Lewiatan, gdzie odpowiadałam za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Obecnie wspieram m.in. Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Ponadto wiedzę zdobywałam jako członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Z ramienia pracodawców byłam członkiem Rady Dialogu Społecznego, Zespołu ds. usług publicznych RDS, przewodniczącą Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych RDS, członkiem Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia i członkiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia. Od 2018 r. jestem członkiem Rady MOW NFZ, a także zasiadam w Radzie Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego. Dodatkowo rozwijam się naukowo. Jestem autorką publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, w tym publikacji "Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach" i "Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa". Od wielu lat współpracuję z Wolters Kluwer Polska.

przepisz kod z obrazka
Adres
Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun
Siemiatycka 3/48
01-312 Warszawa
E-mail
dobrawa.biadun@krp-db.pl
Telefon
605590792